Добродошли на странице фирме Ц.М.С. Биро!

Фирма "Ц.М.С. Биро за пројектовање и инжењеринг" састоји се из архитектонског и конструктивног дела фирме. Основана јe 2002. године као самостално привредно предузеће основано средствима оснивача и организовано као друштво са ограниченом одговорношћу. Оснивачи предузећа су Мирјана Милојковић-дипл. грађ. инг, директор фирме, и Војислав Марисављевић-дипл. грађ. инг, технички директор. Основна делатност фирме је израда архитектонско-грађевинске пројектне документације за све врсте нових објеката, kao и пројектне документације за адаптацију и санацију постојећих објеката. Осим пројектовања објекта високоградње, фирма ЦМС Биро бави се пројектовањем објеката специјалне намене, као што су склоништа, мостови, преднапрегнуте конструкције, kao и пројектовањем технолошког поступка крупне монтаже - "LIFT SLAB" метод.

Tим запослених

Тим запослених наше фирме састоји се од искусних архитектонских и грађевинских инжењера и техничара. Водећи пројектанти фирме "Ц.М.С. Биро" су носиоци лиценца за пројектовање 381 и 310 по класификацији Инжењерске коморе Србије и Инжењерске коморе Црне Горе. Пројектанти фирме "Ц.М.С. Биро" су од 1992. године континуирано присутни на руском тржишту, тако да су потпуно упознати са процесом израде пројектне документације у тој земљи као и са важећим прописима који се примењују за израду пројектне документације. Наш рад карактерише стручност, ефикасност, поштовање уговорених рокова. Детаљније...

Лиценце

Наша фирма поседује лиценце за следеће програме, које активно користи у раду: Microsoft Windows XP Proffesional, Microsoft Office 2007, AutoCAD ver. 2010, ETABS ver. 9.4, Lira, Moномах, Tower Builder ver. 6.0, ArmCAD Radimpex.

Желимо Вам пријатну претрагу !